Spacer
Spacer

Reporters found that replica watches uk in addition to the market's hot classic style, Rolex also produced re-engraved jewelry replica watches table, looks like a bracelet, just play outlook. Albert means that the jewelry table is swiss replica watches not waterproof, and easy to oxidation, so the price maintained at 10,000 yuan to 20,000 yuan, due to replica watches uk the long time, if necessary maintenance, need to wipe out the table components to clean, and then reprint (re-printed) literal , So it will be more and more light.As for rolex replica why named Paul Newman, due to the cause of the smooth sailing of the famous American actor Paul.

Polycarbonat
Polykarbonat (PC) är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet. Polykarbonat säljs oftast som 'okrossbar plast' under namnet Makrolon eller Lexan. Det kan brinna i luft, men underhåller ej förbränning, dvs det är självslocknande.

Polykarbonat används främst till butiksfönster och dörrfönster som ska vara stöt-, spark- och slagtåliga, den används också bland annat till visir, maskinskydd, flygplansfönster, CD-skivor och andra produkter som behöver vara hållbara och transparenta.

Källa: Wikipedia, den fria encyklopedin
Plastmaterial Polycarbonat
Annat Namn PC, Macrolon, Lexan, Leon
Betekning PC
Densitet (g/cm3) 1.2
Draghållfasthet (N/mm2) 60
Brottöjning (%) 60
Böjninghållfasthet (N/mm2) 90
E-modul Drag (N/mm2) 2300
E-modul Böjning (N/mm2) 2200
Slagseghet (KJ/m2) Ej brott
Skårslagseghet (KJ/m2) 20
Kulhårdhet (N/mm2) 95
Värmeledning Förm (W/k*m) 0.19
Värmekapacitivitet (KJ/Kg*oC) 1.17
Längdutvidgningskoeff (10-6k-1) 60 - 70
Användningstemperatur (oC) -40
Formbest Temperatur (oC) 135
Diel Konstant 3
Förlustfaktor 0.001
Resistivitet (Ω*cm) 1E+16
Ytreresistivitet (Ω) 1E+15
Krypströmhållfaktor KA1
Genomslagshållfaktor (KV/mm) 35
Brännbarhet (2*) SA
Friktion Koeff 0.54
Vattenupptagning (%) 0.2 - 20
Finstilt text:
Angivna värden gäller för material i normal luftfuktighet. Egenskaper norm (Din), se tekniskt datablad. Tabellen anger riktvärden för att ge en vägledning vid materialval.
Plastmaterials lämplighet för limning:
Vissa material är utmärkta att limma. Vi lagerför vissa limmer.
Plastmaterials kemiska beständighet:
Rådfråga oss gärna. Vi samarbetar med plastleverantörerna för varje enskilt plastmaterial för att få den bästa informationen.
  Ladda ner vårt datablad
Vårt datablad har den fördelen att de olika konstruktionsplasterna är jämförbara i samma standard.
Samtidigt vill vi frånsäga oss ansvar och kunderna måste förstå att detta är riktvärden. Fullständiga beskrivningar av material får man beställa fram och jämföra olika standard. Vi har använt oss av tysk Din-standard. Det finns även ex. engelsk och amerikansk standard.
    Ladda ner nu (PDF - 181 Kb)
 
Adress:
Landvetter/Headoffice
AB Hjalmar Andrén
Box 2115
SE-438 13 Landvetter
Telefon:
+46 (0)31 91 75 30
Fax:
+46 (0)31 91 76 70
E-post:
info@hjalmarandren.se
Kontaktperson:
Kerstin Santesson
   
Adress:
Gislaved
Lilja Group AB
Industrigatan 2
SE-332 35 Gislaved
Telefon:
+46 (0)371 58 76 31
Mobil:
+46 (0)706 24 95 55
E-post:
bjorn@liljagroup.se
Kontaktperson:
Björn Sigvardson