Spacer
Spacer
Polycarbonat
Polykarbonat (PC) är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet. Polykarbonat säljs oftast som 'okrossbar plast' under namnet Makrolon eller Lexan. Det kan brinna i luft, men underhåller ej förbränning, dvs det är självslocknande.

Polykarbonat används främst till butiksfönster och dörrfönster som ska vara stöt-, spark- och slagtåliga, den används också bland annat till visir, maskinskydd, flygplansfönster, CD-skivor och andra produkter som behöver vara hållbara och transparenta.

Källa: Wikipedia, den fria encyklopedin
Plastmaterial Polycarbonat
Annat Namn PC, Macrolon, Lexan, Leon
Betekning PC
Densitet (g/cm3) 1.2
Draghållfasthet (N/mm2) 60
Brottöjning (%) 60
Böjninghållfasthet (N/mm2) 90
E-modul Drag (N/mm2) 2300
E-modul Böjning (N/mm2) 2200
Slagseghet (KJ/m2) Ej brott
Skårslagseghet (KJ/m2) 20
Kulhårdhet (N/mm2) 95
Värmeledning Förm (W/k*m) 0.19
Värmekapacitivitet (KJ/Kg*oC) 1.17
Längdutvidgningskoeff (10-6k-1) 60 - 70
Användningstemperatur (oC) -40
Formbest Temperatur (oC) 135
Diel Konstant 3
Förlustfaktor 0.001
Resistivitet (Ω*cm) 1E+16
Ytreresistivitet (Ω) 1E+15
Krypströmhållfaktor KA1
Genomslagshållfaktor (KV/mm) 35
Brännbarhet (2*) SA
Friktion Koeff 0.54
Vattenupptagning (%) 0.2 - 20
Finstilt text:
Angivna värden gäller för material i normal luftfuktighet. Egenskaper norm (Din), se tekniskt datablad. Tabellen anger riktvärden för att ge en vägledning vid materialval.
Plastmaterials lämplighet för limning:
Vissa material är utmärkta att limma. Vi lagerför vissa limmer.
Plastmaterials kemiska beständighet:
Rådfråga oss gärna. Vi samarbetar med plastleverantörerna för varje enskilt plastmaterial för att få den bästa informationen.
  Ladda ner vårt datablad
Vårt datablad har den fördelen att de olika konstruktionsplasterna är jämförbara i samma standard.
Samtidigt vill vi frånsäga oss ansvar och kunderna måste förstå att detta är riktvärden. Fullständiga beskrivningar av material får man beställa fram och jämföra olika standard. Vi har använt oss av tysk Din-standard. Det finns även ex. engelsk och amerikansk standard.
    Ladda ner nu (PDF - 181 Kb)
 
Adress:
Landvetter/Headoffice
AB Hjalmar Andrén
Box 2115
SE-438 13 Landvetter
Telefon:
+46 (0)31 91 75 30
Fax:
+46 (0)31 91 76 70
E-post:
info@hjalmarandren.se
Kontaktperson:
Kerstin Santesson
   
Adress:
Gislaved
AB Hjalmar Andrén
Industrivägen 2
SE-332 35 Gislaved
Mobil:
+46 (0)703 85 03 00
E-post:
info@hjalmarandren.se
Kontaktperson:
Anders Friborg